Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Пешеходен туризъм > Екопътека "Пазителката на живота"

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Рекламирайте в сайта за Екотуризъм в Белица

Екопътека "Пазителката на живота"

Екопътека 'Пазителката на живота'Екопътека "Пазителката на живота" тръгва по коларски път от Центъра за реадаптация на танцуващите мечки, минава покрай Градинска река, отбива се надясно и поема нагоре, след което излиза в местността "Торици". От там се връща обратно към Центъра по камионен път с кратки пресичания на завоите. Продължителността на маршрута е 2 часа и 15 минути. По него ще срещнете много дървесни и тревисти растения. На малките полянки покрай пътя растат същинското еньовче, обикновената пришница, черновърхът, звезданът, червената детелина, пъстрата зайчина, целолистното червеноглавче, обикновената луличка, белият равнец и др. Минавайки през гората, ще се натънете на бяла съсънка, лечебно великденче, лечебна иглика, пълзящо срещниче и др. Покрай пътя ще видите жълтото подрумиче, теснолистната върбовка, камшикът, свиларката, осилестият карамфил, енчецът, зеленоцветният напръстник, пурпурният пренантес и др.

Да си зададем въпроса: „Защо земята не се покрива с растителни и животински остатъци?”. Отговорът е, че някой се храни с тях. Това са хилядите видове безгръбначни животни, които живеят скрити в листната постилка. Те използват този огромен ресурс и успяват да го преработят. Характерен пример е многоножката гломерис (Glomeris balcanica), балкански ендемит, както и другите представители на клас Diplopoda.

Екопътека 'Властелинът на планините

Територията на маршрута обхваща „пъстървовата” и „мряновата” зона на реките. Срещат се балканска пъстърва, лешанка, маришка мряна. Районът е сравнително беден на земноводни и особено на влечуги. Тук обитават водната змия, ливадният гущер, жълтокоремната бумка, а в по-ниските части голямата крастава жаба и нейната родственица – зелената крастава жаба. Тук можете да видите също и световно застрашената жаба дървесница.

Вижте картата в Google Maps

Вижте картата в Google Maps

Птичият клуб ще ви представи своите „пристрастени” към водата членове: водният кос, планинска стърчиопашка, козодоят.

Разходката край реката е повод да поговорим за Водата. Тя е създателка и пазителка на живота на Земята. Благодарение на нея ние оцеляваме. Тя е основната градивна единица на живата материя – от 50 до 90% от теглото на всяко същество е вода. От Рила извират три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.

Водата е море от символи. Тя е неотменно свързана с традициите на повечето народи. Българските вярвания също изобилстват с поверия за водата. В тях тя има плодоносна и очистителна сила, носи здраве.

В световен план обаче, водата изчезва. Трудно ни е да си представим, че повече от 70% от населението на Земята страда от недостиг на чиста вода и че 25 000 души на ден умират в резултат на лошо управление на водните ресурси. Ако водата на планетата се събираше в петлитрова кана, то количеството чиста вода щеше да се помести едва в една чаена лъжичка.

Днес на Земята няма повече или по-малко вода в сравнение с близкото минало. Но с увеличаване на броя на хората, които я ползват, тя се превръща в изключително остър проблем. Цената за осигуряване на чиста вода, дори и за най-големите късметлии, се повишава ежедневно. През последното столетие населението в света се е утроило, но ползването на вода се е увеличило шест пъти. Увеличаващото се замърсяване, намаляването на подземните води, нестабилният климат превръщат водата във все по-застрашен природен ресурс.

За да продължава Земята да блести със синята си светлина в безтегловния космическия мрак, от днес всички ние трябва да започнем да я пазим.

А сега, постойте и се полюбувайте на реката! Тя поема вибрациите и енергията на заобикалящия свят, тя ще отговори и на Вашите мисли и чувства.

 

Водопад 'Меча лапа' Парк за танцуващи мечки Стар горски кантон Андрианов чарк и Парка за танцуващи мечки

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Туристичеката социална мрежа - Letovnik

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design