Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Хобитуризъм > Наблюдение на птиците в Белица

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

360° панорами от община Белица, Семково, Парка за мечки и Южна Рила

Наблюдение на птиците в община Белица

Птиците на БелицаРазнообразните климатични условия и различните екосистеми, през които преминават шестте обозначени туристически пътеки на Белица, предоставят на любителя на орнитофауната неограничени възможности за наблюдение на различни видове птици, гнездящи в района. Вие можете да се насладите на пъстротата на птичето оперение, на красотата на техния полет, да проследите начина им на живот, да запечатате образите им на камера или снимка. Това можете да го направите сами, или да използвате услугите на гидове, които са на Ваше разположение в Туристическия информационен център.

Почти всички български птици – повече от 400 вида, са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие. Изключение правят само няколко вида от врановите птици (например сврака, сива врана и чавка) и няколко вида патици и гъскови птици.

Най-характерните птици, които могат да се видят в района на Белица, са кръсточовката, кълвачите, кралчетата, матовоглавият синигер и сивогушата завирушка.

В смесените иглолистни гори с преобладание на смърча ще срещнем белогушия дрозд и сокерицата – и двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Освен тях тук могат да се наблюдават поен дрозд, имелов дрозд, синигерите, козодоят, червенушката и жълтоглавото кралче. Старите иглолистни гори от бял бор и смърч са обитавани от балкански кеклик, гривяк, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кръсточовка, планинска чинка, горска зидарка, горска дърволазка, червеногръдка, синигери.

По горските поляни, по пасищата и в обработваемите земи на белишкия район може да се наблюдава животът на няколоко вида птици, предпочитащи откритите пространства. Това са папунякът, червеногърбата сврачка, орелът змияр, сивата овесарка и жълтата овесарка. В широколистните и отчасти в смесените гори се среща зеленият кълвач.

С увеличаването на надморската височина се изменя и орнитофауната. Високопланинските гори от бяла мура и лишените от дървесна и от храстова растителност скални пейзажи от клифове и сипеи са местата на обитание на други представители на птичия святглухар, лещарка и червеноопашка. На откритите пространства, заети от храстови и тревни формации, се срещат скален орел, сокол скитник, гарван гробар, жълтоклюнна гарга, черношипа ветрушка, скалолазка.

Голямо е разнообразието на птиците, гнездящи около реките. Водният кос и планинската стърчиопашка са между „пристрастените” към водата членове на птичия клуб.

Птиците на Белица

Белогуш дрозд Матовоглав синигер
Воден кос (Гурльо) Орел змияр
Глухар (Див петел) Папуняк
Голям пъстър кълвач Планинска стърчиопашка
Жълта овесарка Поен дрозд
Жълтоглаво кралче Сива овесарка
Зелен кълвач (Жълна) Сокерица
Имелов дрозд Червеногърба сврачка
Козодой (Нощна лястовица) Червеноопашка
Кръсточовка Червенушка
Лещарка Черен кълвач (Въгленар)

 

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Парк за танцуващи мечки - Белица

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design