Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Пешеходен туризъм

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Рекламирайте в сайта за Екотуризъм в Белица

Пешеходен туризъм в Белица

Невероятната природа и наличната инфраструктурата насочи община Белица към развитието на пешеходния туризъм. На посетителите на общината и на всички любители на екотуризма се даде възможността да опознаят съществуващите екосистеми и биоразнообразието на Белица. Поради тази причина бяха маркирани и изградени 6 пешеходни екопътеки в Рила планина. През октомври 2013г. бе положено началото на проекта "Подобряване на качестото и достъпността до природните атракции в общ. Белица и Македонска Каменица", по който в пределите на общината ще бъдат изградени още 4 нови екопътеки. През 2015г. два от маршрутите по проектита с Македонска Каменица бяха готови. По този начин в района на Белица могат да се ползват 8 маршрута, с които да се потопите в богатството на района.

Екопътека "Храмът на вечността"

Екопътека 'Храмът на вечността'В продължение на милиони години Природата е творила дивния и неповторим горски свят. Свят, в който си дават среща букът, обикновената ела, бялата мура, смърчът, горунът и благунът. Свят, в който се раждат и умират много създания разнообразни по вид, по размери и по форма растения, фантастични безгръбначни. Свят, благодарение на който се появяват и оцеляват гръбначните - от рибите, през земноводните, влечугите и птиците, до нас - бозайниците. Без горите нямаше да има достатъчно кислород във въздуха, за да можем да се движим, да мислим, въобще – да съществуваме. И не само ние – хората, а всички днешни обитатели на Земята!

Прочетете повече за Екопътека "Храмът на вечността"

___________________________________________________________

Екопътека "Очарованието на торфището"

Екопътека 'Очарованието на торфището'Торфищата са една от най-интересните влажни зони. Може би „торфище” не звучи много вълнуващо, но то е част от дългия път на превръщането на езерото в гора. Има два начина за образуването му. При първия повърхността на езерото обраства напълно със сфагнови мъхове (терестриализация), а при втория мъховете напълно завземат сухоземен участък и пречат на отичането на водите. С времето и в двата вида торфища се натрупва голямо количество торф – специфичен субстрат с киселинна реакция. Торфищата са убежище за растителен и животински свят, адаптиран към специфични фактори на средата – малко хранителни вещества, заблатен терен, киселинни води.

Прочетете повече за Екопътека "Очарованието на торфището"

___________________________________________________________

Екопътека "Следите на ледника"

Екопътека 'Следите на ледника' Маршрутът започва при хижа "Семково", преминава през смесена гора от бял бор и смърч, а след навлизането си в Национален парка "Рила" се движи през мурови съобщества. В по-високите му части преобладава клекът. През пролетта поляните синеят от планински минзухар. През лятото могат да се видят лечебната иглика, жълтият кантарион, зеленоцветеният напръстник, същинското еньовче, салисбургската очанка, теснолистната върбовка. Край потоците растат планинската елша, блатнякът, червеното омайниче, панчичевата пищялка, прешленестият девесил, родопското крайснежно звънче, австрийският див слънчоглед и др.

Прочетете повече за Екопътека "Следите на ледника"

___________________________________________________________

Екопътека "Властелинът на планините"

Екопътека 'Властелинът на планините'От комплекс "Семково" маршрутът се изкачва на Вълча поляна през бялборова гора, след което слиза до Станкова река, а от там продължава през Горно Яворово и завършва при Центъра за реадаптация на танцуващи мечки. Обхождането на маршрута отнема 4 часа. По маршрута са изградени дървени мостчета, кула за наблюдаване на диви животни и за фотосафари, комбинирана със сеновал-хранилика, туристически заслон, обезопасено огнище и чешма. Пътят преминава през най- предпочитаните от мечката местообитания - широколистните гори, изпъстрени с открити поляни, богати на разнообразни горски плодове.

Прочетете повече за Екопътека "Властелинът на планините"

___________________________________________________________

Екопътека "Пазителката на живота"

Екопътека 'Пазителката на живота'Маршрутът тръгва по коларски път от Центъра за реадаптация на танцуващите мечки, минава покрай Градинска река, отбива се надясно и поема нагоре, след което излиза в местността Торици. От там се връща обратно към Центъра по камионен път с кратки пресичания на завоите. Продължителността на маршрута е 2 часа и 15 минути. По него ще срещнете много дървесни и тревисти растения. На малките полянки покрай пътя растат същинското еньовче, обикновената пришница, черновърхът, звезданът, червената детелина, пъстрата зайчина, целолистното червеноглавче, обикновената луличка, белият равнец и др.

Прочетете повече за Екопътека "Пазителката на живота"

___________________________________________________________

Екопътека "Летящите цветя"

Екопътека 'Летящите цветя'Маршрутът започва от местността Царски кладенец и се насочва към Центъра за реадаптация на танцуващите мечки. За обхождането му са необходими 6 часа и 35 минути. Той минава по черен камионен път през хубава букова гора. В началото, по влажните места, се срещат красивата бударица и слабоногата. Покрай пътя се синеят големите красиви цветове на прасковолистната камбанка. Единично може да се види обикновеният явор. Голямата част от маршрута преминава през открити пространства, покрити с красиви растения, над които подхвърчат летящите цветя на природата - пеперудите.

Прочетете повече за Екопътека "Летящите цветя"

Екопътека "Синево - Парк за танцуващи мечки"

Екопътека 'Синево - Парк за танцуващи мечки'Екопътека "Синево - Парк за танцуващи мечки" бе изградена през 2015г. по европейски проект, който бе спечелен от община Белица. Началото на екопътеката е при местността "Синево", която се намира на 4км от град Белица в посока Парка за танцуващи мечки. Там е изградено място за почивка с барбекю. Маршрутът е лесно разпознаваем, тъй като почти по цялата му дължина има огради, а самата пътека е покрита отчасти с начупен чакъл. Следва изкачване до местността "Писовица", при което пътеката от тук става много лесна. След няколко минути се достига до м."Дъба" - място, където се намира "Дървото на желанията".

Прочетете повече за Екопътека "Синево - Парк за танцуващи мечки"

 

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Рекламирайте в сайта за Екотуризъм в Белица

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design