Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Туристически атракции > Културен календар за 2016г.

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Туристичеката социална мрежа - Letovnik

Културен календар за 2016г.

Културни събития в Белица с международно участие

Дата

Проява

Място на провеждане

Лице за контакт, тел., e-mail

м. април – май

 

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – БЛАГОЕВГРАД за 2016


Европа – културни коридори (Междукултурни присъствия, влияния, взаимоотношения. Културата като основен фактор в динамиката по изграждането на европейската идентичност.)

 

Открита сцена в центъра на гр.Белица

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – БЛАГОЕВГРАД
тел. 073 885 017

Партньори: Читалищата в Благоевградска област и РЕКИЦ "Читалища"
Читалище "Георги Тодоров-1885"
Ч италищата от Община Белица

09.05

Ден на Европа – 9 май. Общински празник "Европейски диалози"

 • Културна програма
 • Конкурс за есе «Алиса в Европа
 • Конкурс за рисунка “Община Белица в Европа”

 

Открита сцена в центъра на гр.Белица

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – БЛАГОЕВГРАД
тел. 073 885 017

Партньори: Читалищата в Благоевградска област и РЕКИЦ "Читалища"
Читалище "Георги Тодоров-1885"
Ч италищата от Община Белица

Културни събития в Белица с национално значение

Дата

Проява

Място на провеждане

Лице за контакт, тел., e-mail

06.01

"168 години от рождението на Христо Ботев":

 • Музикално – поетичен рецитал по стихове на Ботев;
 • литературно четене за живота и творчеството на поета – революционер;
 • презентация.

Читалище "Георги Тодоров-1885";
Зала -ТИЦ

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

21.01

"Ден на родилната помощ":

 • Културна програма с участие на самодейни творчески колективи НЧ ”Г.Тодоров - 1885”, Белица;
 • извършване на ритуала "поливане"
 • Даване име на новородено - ритуал.

Читалище "Георги Тодоров-1885";
Сцена пред сградата на читалището;
Ритуална зала – община Белица

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

19.02

"143 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски":

 • Презентация за живота и делото на Апостола на Свободата;
 • полагане на венци и цвета пред паметната плоча на Васил Левски с рецитал учащатата се младеж.

Читалище "Георги Тодоров -1885”;
Зала "Потребителски информационен център"

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

01.03

"Ден на любителското творчество - Ден на самодееца":

 • Празнична увеселителна вечер за самодейците към читалищата от Общината;
 • награждаване на заслужили самодейци за дългогодишна творческа дейност.

Мартеницата-символ на българските традиции, символ на пролетта

Благотворителна изложба на мартеници, изработени от деца и ученици от детските градини , училищата и читалищата с активното участие на кръжока „Деца пазят природата и традициите”- Белица-подаряване на мартеници хора в неравностойно  положение

 

Читалище "Георги Тодоров - 1885"
- Зала читалище

Читалище „Искра-2011” с.Горно Краище

Читалище”Зора-2011” с.Краище,

Читалище „Пробуда-2011” с. Бабяк

Читалище "Георги Тодоров - 1885" - сграда музей

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

03.03

"138 години от Освобождението на България от турско робство":

 • Тържествено събрание – концерт;
 • полагане на венци и цветя пред паметниците на падналите жертви за свободата на България;
 • тържествен ритуал запалване на "Огън на свободата" с пироефекти;
 • изложби, викторини;
 • есета с тема "Героизма на 19 души опълченци от Белица в боевете при Шипка".

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала - читалище

Читалище „Искра-2011” с.Горно Краище

Читалище”Зора-2011” с.Краище,

Читалище „Пробуда-2011” с. Бабяк

 

 

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

08.03.

"Името ти е жена" - мероприятия посветени на Международния ден на жената:

 • Кулинарна изложба приготвена от беличанката;
 • празнична културно-развлекателна програма за жените - пенсионери.

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала - ТИЦ

Читалище „Искра-2011” с.Горно Краище

Читалище”Зора-2011” с.Краище,

Читалище „Пробуда-2011” с. Бабяк

 

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

 

10.04

160 години от основаване на първото българско читалище – Кръгла маса, посветена на 160 години общонационално читалищно дело

 • Възникване на първите български читалища в Свищов, Шумен и Лом. Кръстьо Пишурка  забива табелата с думата „читалище” на вратата на читалище „Постоянство“ в Лом
 • Общинска тематична среща „Иновационни библиотечни услуги”
 • Мултимедийно представяне на библиотеките в общината
Читалище "Георги Тодоров-1885”

Съюз на народните читалища в България

Община Белица
ЮЗУ”Неофит Рилски”-Благоевград

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

21.04

"140 години от Априлското въстание":

 • Ход на въстанието – презентация - готовността на революционната организация на Белица за участие във въстанието;
 • лекционни беседи.

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала - ТИЦ

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

04.04.

Седмица на гората - Зелена академия – 2016 – Белица – 4 април

 • кръжок „Деца пазят природата и традициите”
 • образователни дейности с училищата,ОДЗ
 • конкурс за рисунка, есе, стихотворение
 • акции за почистване на зелените площи в Белица
 • акции за засаждане на дървета и храсти
почистване на екопътеки в района на „Семково” и „Парк за мечки”

Населените места в общината

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

08.04.

"Международен ден на ромите"

Мото: "Община Белица с доказано етническо разбирателство":

 • Фолклорен концерт с участие на ромската общност и самодейни творчески колективи от читалищата в Община Белица

Център на Белица;
Открита сцена пред читалището

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

09.04

Събитията посветени на 100 години от  първата световна война /1914-1918/
Кръгла маса – лекционна беседа на тема: „ Първата световна война – основни бойни операции на българската армия , главни действащи лица и участието на беличани в нея” – лектори  акад. Георги Марков, Петко Колев – Общобългарска фондация „ТаНгра ТаНакРа”, учители по история от Белица пред общността на Белица

Музей , зала ТИЦ към читалище „Георги Тодоров-1885”

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

12.04.

Фото – изложба посветена на 100 години от  първата световна война.
Презентация : ” Ход на войната –България застава на страната на Тройния съюз „
160-години  общонародно читалищно дело

 

Музей , зала ТИЦ към читалище „Георги Тодоров-1885”

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

18-20.04

Международен ден на музейното дело

 • Отворени врати- исторически музей към читалище „Георги  Тодоров-1885”

с беседа:"„Първата световна война – една от най-унищожителните в историята „ с участие на училищата от цялата община
Лекционна беседа „Битката при Дойран – бойна слава,ролята на  генерал Вазов в нея”

Документален филм за „Битката при Дойран „

Музей , зала ТИЦ към читалище „Георги Тодоров-1885”

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

21-25.04

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

  • литературни, певчески , културно-масови и спортно-развлекателни изяви

Център Белица
Открита сцена пред читалището

Център – селата

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата от община Белица

06.05.

"Ден на храбростта - Гергьов ден;
Общоградско тържество
":

 • Концерт от самодейни-творчески колективи от читалищата в общината и професионални гост изпълнители.

Център на Белица;
Открита сцена пред читалището

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

м.май

Национално туристическо изложение/борса/ с мото "952-Природата Ви приветства". Представяне на екотурстическите дестинации в България .Повишаване равнището на познатост на екотуристическите дестинации в България , на българския и международен туристически пазар с превръщането и на Международна туристическа борса чрез устойчивото й развитие

Терен - сред природата на Белица

Министерство на туризма на Република България, Браншови организации в туризма

Фирма „Дакер и Дакер”, списание „Туризъм и отдих” - София

Община Белица
Читалище „Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Мая Падарева – 07444/2227 email maiazvetan@abv.bg

 

11.05.

"Ден на библиотекаря":

 • Библиотеката във виртуалното хилядолетие – технологии и емоционални обвързаности-презентация

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала – "Потребителски информационен център"- Белица, Бабяк

Читалищата от общината

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

24.05

"Ден на славянската писменост и култура":

  •  Тържествено честване – манифестация
  • Културна програма

Център Белица
Открита сцена пред читалището

 

Център в населените маста от Община Белица

 

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Училищата от община Белица

02.06

"Ден на Ботев и падналите за свободата на България":

 • Тържествена заря – проверка.

Център на Белица

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Училищата в община Белица

24.06

"Ден на билките - Еньов ден"; "Лечебната сила на билките":

 • Беседа от роми - събирачи на билки;
 • женски клуб на "Пенсионера".

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала – "Потребителски информационен център"

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Катя Веселинова - 0892231064
email: katiakirmina@abv.bg

05.07.

"Рамазан Байрам"

 • Празнични концерти
  участие на самодейните творчески колективи и гост изпълнители.

Център на населените места в общината

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

15.08

Народен събор "Света Богородица":

 • Културна програма с участие на художествено - творческиви колективи от Белица,

м."Св. Богородица";
/4 км. от Белица/

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

18.07.

"179 години от рождението на Васил Левски":

 • Полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Белица с рецитал.

Пред паметника на Васил Левски;
ул. ”Владимир Поптомов”.

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

Училищата в община Белица

06.09.

Ден на съединението;
"Ролята и значението на съединението за България"
:

 • Лекционни беседи, викторини, фото изложби.

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала –ТИЦ

Читалищата от общината

Община Белица
Сабит Гагъм – 07444/2323
belitzaobrazovanie@abv.bg

Мая Падарева – 07444/2227 email maiazvetan@abv.bg
СОУ”Св.св.Кирил и Методий”

Пенка Попова – 07444/9226
belizaschool@abv.bg

Гимназия „Никола Вапцаров”
Фанка Къшева – 07444/2226
soounv@abv.bg

Училищата от Община Белица

15.09.

Откриване на новата учебна година:

 • Празнична програма
  общински празник "Здравей първокласник"

Училищата в общината

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Училищата от Община Белица

01.10.

"Международен ден на музиката и поезията":

 • Откриване на творческите сезони на самодейните състави, школите и кръжоците към читалищата.

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала – читалище

Читалищата от Община Белица

 

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

12.09

Курбан Байрам

 • Участие на самодейните творчески колективи празничния концерт

Център на населените места в общината

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

01-05.11.

Ден на народния  будител
Посвещава се на
160-години  общонародно читалищно дело

 • 300 години  просветно дело в Белица ––Йермонах Евтимий от Света Гора Атонска поставя началото на първото килийно училище в Белица -беседа
 • Библиотеката основна дейност в народното творчество
 • Читалищата и библиотечната дейност в основата на духовното усъвършенстване на нашия народ
 • Съвременният български будител-лекционна беседа  
 • Презентация „Народните будители на 21 век”
 • Изложба – „Народните будители  на България
Награждаване на съвременен будител от община Белица

Читалище "Георги Тодоров -1885"; Зала – ТИЦ

 

 

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Исидор Банков
07444/2815 ,

email ibankov@abv.bg

Читалище "Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

25-30.12

"Коледни и новогодишни празници"

 • Концерти, изложба - базар на сурвачки и сувенири; - Пресъздаване на обичай "Коледуване", конкирси за най-добра коледно-новогодишна украса за "Моето вино е най-доброто".

Център на Белица

Център – селата от Община Белица

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Училищата от община Белица

Културни събития с регионално и местно значение

Дата

Проява

Място на провеждане

Лице за контакт, тел., e-mail

08.10

100 години от смъртта на Георги Николов Поптеофилов-воевода на чета в Илинденско Преображенското въстание 1903

 

Исторически музей

Читалище «Георги Тодоров-1885» с музей
Мая Падарева – 07444/2227 email maiazvetan@abv.bg

Исидор Банков-музеен уредник
07444/2815 ,
email ibankov@abv.bg

23.10

40 години от обявяването на  Белица за курортно селище със заповед №692/23.10.1976
40 години от обявяването на курорта Семково за национален планински курорт
ПМС№18/1976

 • Културно-развлекателна програма – фолклорни групи от Община Белица и гости

Щандове на открито:

 • екопродукти
 •  местни специалитети  

      -     местни занаяти
местния бит

 • спортно-развлекателни игри
 • конкурс за рисунка с тема „Природният феномен –Белица”
Курортен комплекс "Семково"

Сабит Гагъм – 07444/2323
belitzaobrazovanie@abv.bg
Читалище „Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица
Мая Падарева – 07444/2227 email maiazvetan@abv.bg
СОУ”Св.св.Кирил и Методий”
Пенка Попова – 07444/9226
belizaschool@abv.bg
Гимназия „Никола Вапцаров”
Фанка Къшева – 07444/2226
soounv@abv.bg
Училищата от Община Белица

Туристически бази и заинтересовани страни в туристическия бранш на местно, регионално и национално ниво

16-17.11.

"Празник на мечката";Карнавал с костюми от живота на вида и неговата среда:

 1. Конкурс за детска рисунка (предварително обявен в местните училища (Белица, Горно Краище, Разлог, Банско, Якоруда ) - изложба на детските рисунки от конкурса във фоайето на читалището;
 2. конкурс за сувенир от естествени материали с главна тема "Мечката";
 3. кукерска група.

Конкурс "Карнавал на мечката";
Конкурс "Пъстра трапеза" -
Белица, Банско, Разлога
Конкурс "За най – оригинална маса", " За най-автентично ястие","За най - оригинално
ястие с тема - мечката".

 1. Детска занималня –

"В къщата на мечо" -

 • Игри и забавни занимания за кафявата мечка за деца от 4 до 8 и от 8 до 12 годишна възраст под ръководството на учители
 • Щандове :
 1. 1 бр. - екопродукти;
 2. 3 бр. - местни специалитети.
 3. 1 бр. - местни занаяти – сувенири с тема мечка и от местния бит.
 1. Сцена на талантите от района – танци и песни от децата на Белица и общината и от другите близки населени места;
 2. Фолклорни групи от общината;
 3. Танцова формация за характерни и класически танци "Ритъм ДеЖаву" – Белица.
Исторически музей

Община Белица
Консултативен съвет по въпросите за развитие на туризма - под ръководството на кмета на общината

Сабит Гагъм – 07444/2323
belitzaobrazovanie@abv.bg

Мая Падарева – 07444/2227 email maiazvetan@abv.bg
СОУ”Св.св.Кирил и Методий”
Пенка Попова – 07444/9226
belizaschool@abv.bg
Гимназия „Никола Вапцаров”
Фанка Къшева – 07444/2226
soounv@abv.bg
Училищата от Община Белица

Туристически бази и заинтересовани страни в туристическия бранш на местно, регионално и национално ниво

Читалище „Георги Тодоров-1885”
Читалищата от Община Белица

 

Чествания на кръгли годишнини на творци и културни институции

Дата

Проява

Място на провеждане

Лице за контакт, тел., e-mail

15.02.

90 години от рождението на Борис Петров Китин
зам. декан на факултета по „Горско стопанство и озеленяване” , ръководител на катедра „Опазване и обогатяване на природната среда”

Беседа с презентация за богатата научно-изследователска  работа включваща 120 публикации в областта на борбата с ерозията,  опазване на горите и социалната им функция

 

Белица

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

27.02

15 години от смъртта на проф.д-р Иван Андреев Бондев – национално и международно признат за 

  40 –години научна дейност в БАН  отдадена на геоботаниката, картиране на растителността, функциониране на екосистемите,замърсяване и опазване на природната среда и генетичния фонд на страната.

 

Читалище "Георги Тодоров - 1885";
Зала - ТИЦ

Община Белица:
Сабит Гагъм - 07444/2323;
emai: belitza_obrazovanie@abv.bg;

Мая Падарева – 07444/2227;
email: maiazvetan@abv.bg

Пенка Попова – 07444/9226;
email: belizaschool@abv.bg

Фанка Къшева – 07444/2226;
email: soounv@abv.bg

Пълният културен календар на община Белица за 2016г. можете да откриете в сайта на Белица

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Рекламирайте в сайта за Екотуризъм в Белица

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design