Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Пешеходен туризъм > Екопътека "Пазителката на живота"

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

360° панорами от община Белица, Семково, Парка за мечки и Южна Рила

Екопътека "Пазителката на живота"

Екопътека 'Пазителката на живота'Екопътека "Пазителката на живота" тръгва по коларски път от Центъра за реадаптация на танцуващите мечки, минава покрай Градинска река, отбива се надясно и поема нагоре, след което излиза в местността "Торици". От там се връща обратно към Центъра по камионен път с кратки пресичания на завоите. Продължителността на маршрута е 2 часа и 15 минути. По него ще срещнете много дървесни и тревисти растения. На малките полянки покрай пътя растат същинското еньовче, обикновената пришница, черновърхът, звезданът, червената детелина, пъстрата зайчина, целолистното червеноглавче, обикновената луличка, белият равнец и др. Минавайки през гората, ще се натънете на бяла съсънка, лечебно великденче, лечебна иглика, пълзящо срещниче и др. Покрай пътя ще видите жълтото подрумиче, теснолистната върбовка, камшикът, свиларката, осилестият карамфил, енчецът, зеленоцветният напръстник, пурпурният пренантес и др.

Да си зададем въпроса: „Защо земята не се покрива с растителни и животински остатъци?”. Отговорът е, че някой се храни с тях. Това са хилядите видове безгръбначни животни, които живеят скрити в листната постилка. Те използват този огромен ресурс и успяват да го преработят. Характерен пример е многоножката гломерис (Glomeris balcanica), балкански ендемит, както и другите представители на клас Diplopoda.

Екопътека 'Властелинът на планините

Територията на маршрута обхваща „пъстървовата” и „мряновата” зона на реките. Срещат се балканска пъстърва, лешанка, маришка мряна. Районът е сравнително беден на земноводни и особено на влечуги. Тук обитават водната змия, ливадният гущер, жълтокоремната бумка, а в по-ниските части голямата крастава жаба и нейната родственица – зелената крастава жаба. Тук можете да видите също и световно застрашената жаба дървесница.

Вижте картата в Google Maps

Вижте картата в Google Maps

Птичият клуб ще ви представи своите „пристрастени” към водата членове: водният кос, планинска стърчиопашка, козодоят.

Разходката край реката е повод да поговорим за Водата. Тя е създателка и пазителка на живота на Земята. Благодарение на нея ние оцеляваме. Тя е основната градивна единица на живата материя – от 50 до 90% от теглото на всяко същество е вода. От Рила извират три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.

Водата е море от символи. Тя е неотменно свързана с традициите на повечето народи. Българските вярвания също изобилстват с поверия за водата. В тях тя има плодоносна и очистителна сила, носи здраве.

В световен план обаче, водата изчезва. Трудно ни е да си представим, че повече от 70% от населението на Земята страда от недостиг на чиста вода и че 25 000 души на ден умират в резултат на лошо управление на водните ресурси. Ако водата на планетата се събираше в петлитрова кана, то количеството чиста вода щеше да се помести едва в една чаена лъжичка.

Днес на Земята няма повече или по-малко вода в сравнение с близкото минало. Но с увеличаване на броя на хората, които я ползват, тя се превръща в изключително остър проблем. Цената за осигуряване на чиста вода, дори и за най-големите късметлии, се повишава ежедневно. През последното столетие населението в света се е утроило, но ползването на вода се е увеличило шест пъти. Увеличаващото се замърсяване, намаляването на подземните води, нестабилният климат превръщат водата във все по-застрашен природен ресурс.

За да продължава Земята да блести със синята си светлина в безтегловния космическия мрак, от днес всички ние трябва да започнем да я пазим.

А сега, постойте и се полюбувайте на реката! Тя поема вибрациите и енергията на заобикалящия свят, тя ще отговори и на Вашите мисли и чувства.

 

Водопад 'Меча лапа' Парк за танцуващи мечки Стар горски кантон Андрианов чарк и Парка за танцуващи мечки

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Летен и зимен планински туризум на Семково

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design