Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Форумът на Семково | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Пешеходен туризъм > Екопътека "Очарованието на торфището"

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Парк за танцуващи мечки - Белица

Екопътека "Очарованието на торфището"

Екопътека 'Очарованието на торфището' Торфищата са една от най-интересните влажни зони. Може би „торфище” не звучи много вълнуващо, но то е част от дългия път на превръщането на езерото в гора. Има два начина за образуването му. При първия повърхността на езерото обраства напълно със сфагнови мъхове (терестриализация), а при втория мъховете напълно завземат сухоземен участък и пречат на отичането на водите. С времето и в двата вида торфища се натрупва голямо количество торф – специфичен субстрат с киселинна реакция.

Торфищата са убежище за растителен и животински свят, адаптиран към специфични фактори на средата – малко хранителни вещества, заблатен терен, киселинни води. Подобни странни същества са насекомоядните растения, каквото е балканската петлюга. Нея ще видите по маршрута. Листата й са снабдени със специални жлези, които отделят лепкав секрет и „залавят” насекомите в капана си.

При движение по повърхността на торфището, сякаш стъпвате върху „жив килим” от мъх. Той се състои от два слоя – плитък повърхностен слой, през който водата тече сравнително бързо и плътен аморфен слой от торф, наречен калотерм. Предпазван от повърхностния слой, калотермът запазва условията на средата удивително постоянни и неподвластни на постоянно променящия се външен свят. Торфищата поемат значителни количества от водата на обилните дъждове и на снеготопенето и така предотвратяват наводненията в по-ниските части.

Районът на община Белица е едно от малкото места в България, където можете не само да научите много неща за торфа, но и да го „преживеете”.

Екопътека 'Очарованието на торфището'

За да стигнете от курорта "Семково" до Сухото езеро са Ви необходими 2 часа и 40 минути. Маршрутът поема по черен път от комплекс "Семково" през гора от бял бор и смърч, минава покрай хижа "Семково" надясно през Уплашената чешма и стига до маркирана туристическа пътека за Сухото езеро. Чешмата е наречена така, понеже преди десетина години местен човек видял там мечка и много се изплашил. След местността "Бранището" започва стара гора от бяла мура. После се минава през поляни, обрасли с клек, и през високопланински пасища, които са непосредствено преди самото Сухо езеро. Макар и наречено Сухо, езерото не пресъхва през лятото. Разположено е на 2 045 м. на циркусен праг. Дълго е 175 м., широко 125 м., а водната му повърхност е с площ 21,9 дка.

Вижте картата в Google Maps

Вижте картата в Google Maps

По-интересните дървесни видове, които ще срещнете по пътя си до Сухото езеро са: смърч, бял бор, бяла мура, клек. По високопланинските поляни растат дребни, но красиви цветя като планинската камбанка, дребнолюспестия карамфил, карпатския спореж, рилската жълтица, ниската жълтуга, българската горчивка, а от орхидеите - чернушка и комароцветна гимнадения. Торфищата със своите специфични условия са местообитание на редица стенотопни животни като паяците от род Pardosa и Pirata.

В Закона за биоразнообразието са включени само 12 вида насекоми, а в тази част на Южна Рила се срещат 4 от тях: голям бегач (Procerus gigas), червена горска мравка (Formica rufa), аполонова пеперуда (Parnassius Apollo), родопска огневка (Erebia rhodopensis).

Територията на маршрута обхваща „пъстървовата” зона на реките. Районът е сравнително беден на земноводни и особено на влечуги - общо само 19 таксона. Четири от срещащите се видове са реликти – усойница, живороден гущер, планинска водна жаба, алпийски тритон.

От векове хората използват торфа и сфагновите мъхове заради антибактериалните им свойства. В миналото моряците често вземали със себе си в дългите пътешествия торфищна вода, тъй като тя оставала прясна за много по-дълго време от обикновената. По време на Първата световна война за превръзка на рани се използвал основно сушен мъх. Днес градинарите ценят сфагновия торф заради устойчивостта му на разлагане и способността му да неутрализира миризми. Тези свойства се обясняват с почти пълната липса на бактерии в сфагновите торфища, резултат от поглъщането на металните катиони и аминокиселини от сфагнана – вещество, подобно на пеницилина, което се съдържа в клетъчната стена на мъха.

 

Хижа "Семково"Писта "Еделвайсо" Семково Мечи проход Бранището Сухото езеро Сухото езеро от Средния връх Сухото езеро от Лопатишки връх Вълча поляна

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Парк за танцуващи мечки - Белица

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design