Белица - Отлична Туристическа Дестинация (EDEN), България 2009
Начало | Контакти | Карта на сайта
360° Белица | Белица | Форумът на Белица | Семково | Исторически музей | Галерия | Белица.com | Парк за мечки | Читалище | Каталог

Още снимки
Екотуризъм в Белица > Пешеходен туризъм > Екопътека "Храмът на вечността"

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Летен и зимен планински туризум на Семково

Екопътека "Храмът на вечността"

Екопътека 'Храмът на вечността'В продължение на милиони години Природата е творила дивния и неповторим горски свят. Свят, в който си дават среща букът, обикновената ела, бялата мура, смърчът, горунът и благунът. Свят, в който се раждат и умират много създания разнообразни по вид, по размери и по форма растения, фантастични безгръбначни. Свят, благодарение на който се появяват и оцеляват гръбначните - от рибите, през земноводните, влечугите и птиците, до нас - бозайниците. Без горите нямаше да има достатъчно кислород във въздуха, за да можем да се движим, да мислим, въобще – да съществуваме. И не само ние – хората, а всички днешни обитатели на Земята!

По маршрута на eкопътека "Храмът на вечността" се редуват различните горски съобщества. Тук са представени и топлолюбивите широколистни дъбове и влаголюбивият бук, и предпочитащите по-хладен климат обитатели на северните ширини смърч и ела. Тук са едни от най-красивите и запазени гори от бяла мура – дърво, срещащо се само на Балканския полуостров.

Екопътеката дава уникалния шанс да се докоснете до напечената от слънцето и ухаеща на смола пазва на иглолистната гора и да се насладите на хладния усой на бука с дъх на влажен мъх. Ще видите разликата между бореалните иглолистни гори – горите на студените климатични пояси, и горите, повлияни от топлите средиземноморски ветрове, нахлуващи по течението на река Места. Ще видите и сравнително запазени, и доста повлияни, дори напълно създадени от Човека гори, ще разберете каква е разликата между тях, като сравните обитателите им.

Екопътека 'Храмът на вечността'

Маршрутът се обхожда за 3 часа и 30 минути. От комплекс "Семково" по черен горски път се тръгва през смърчова гора. Тук освен смърчът може да се види красивият пурпурен пренантес, също една от двадесетината български орхидеи – дланокоремникът, както и цветовете на брястолистното орехче и на ендемичното родопско крайснежно звънче.

Вижте картата в Google Maps

Вижте картата в Google Maps

В местността "Васьовец" маршрутът излиза на горска поляна с разнообразни лечебни растениябилки: балкански зановец, жълт кантарион, риган, сребристо прозорче, обикновена луличка, див морков и др. Разпознаването и събирането на билки изисква предварителна подготовка и спазване на някои основни условия и правила.

Към местността "Сухо село" масово се срещат осилест карамфил, звездан, прасковолистна камбанка, зайчина, ливадна метлична и обикновена вратига. Потоците са обрасли с бяла елша, а покрай тях с големите жълти цветове се откроява чернокосът. Там могат да се видят балканската паламида, блатнякът и шапичето. Покрай самия път се наблюдават целолистното червеноглавче, едностранната камбанка, тънколистната лайкучка, жълтата какула, трицветната теменуга, същинското еньовче и др.

От местността "Сухо село" маршрутът продължава в посока "Кривата ела" през бялборова гора с черна и червена боровинка. Единично се срещат едностранната мурава, едноцветникът, пълзящото срещниче, еловият лопен и др.

Територията на маршрута обхваща „пъстървовата” и „мряновата” зони на реките, където в отбелязаните за риболов места и през разрешените сезони може да прекарате прекрасни часове, отдадени на любимия спорт.

Еко-маршрутът е много благодатен за наблюдаване на различните видове птици, обитаващи горските екосистеми. По-интересните птици, които ще срещнем по този маршрут, са: белогуш дрозд, сокерица, червеногърба сварчка, сива овесарка, жълта овесарка.

Разбира се гората е ценен ресурс – следите от интензивното му ползване в недалечното минало още личат. Модерните общества не ценят много благата, които гората осигурява – нейната важна функция да пречиства въздуха, да гарантира питейна вода, да предотвратява наводненията, да спира ерозията. Въобще, да осигурява висок жизнен стандарт за нас и поколенията след нас.

Помислете, струва ли си да рушим този храм на вечността, да се лишим от неговата сянка, да прогоним птиците, да пресушим изворите му? Ще можем ли да го заменим с нещо и да го откупим от бъдещите поколения?

Хижа "Семково" Писта "Еделвайс" Вълча поляна Писта "Север 1" Писта "Север 2" Крива ела Причкапова ливада Сухо село Чешмата при местността "Васьовец" Васьовец Мраценковото Южна писта Семково Място за отдих Панорамата

РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!

Рекламирайте в сайта за Екотуризъм в Белица

BGEN

05.12.2018
Белица с 29 рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България" 2018

* * *

27.09.2018
Стартира втори конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

05.04.2017
Гостите от Румъния преминаха втория опознавателен тур на Белица

* * *

29.03.2017
Изключително интересно за посетителите премина първия опознавателен тур на Белица

* * *

25.03.2017
Опознавателни турове в Белица по проекта за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България

* * *

24.10.2016
ЕДЕН дестинация Белица в онлайн бюлетина на Министерството на туризма

* * *

02.08.2016
Белица с четири рисунки в конкурса "Моята ЕДЕН дестинация в България"

* * *

01.06.2016
Конкурс за детска рисунка "Моята EDEN дестинация в България"

* * *

10.02.2016
Ще популяризират EDEN дестинация Белица по европейски проект

* * *

23.04.2014
Да изчистим Белица за един ден - 26 април 2014

* * *

02.03.2014
Четири големи "гаро"-та огряха Белица на 2 март

* * *

21.01.2014
Бабино хоро в Белица

* * *

11-12.11.2013
EDEN дестинация Белица – част от VIII среща на EDEN Мрежата в Брюксел

аа
Знаете ли, че Белица е Отлична туристическа дестинация за 2009г.?
Да
Не


Тракийските светилища в общ.Белица

Warning: include(counter.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/belitsa/public_html/ecotourismbelitsa.com/footer.php on line 13
За Белица | Транспорт | История | Семково | Пешеходен туризъм | Хоби туризъм | Настаняване

Всички права запазени!
Община Белица


KKeliov Design